Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


┬?Kim kabrimi ziyaret ederse ona ┼?efaatim vacip olur┬? - ─░NAN├? TUR─░ZM - Adil Haber Yorum
 
┬?KŢM KABRŢMŢ ZŢYARET EDERSE ONA ┼?EFAATŢM VACŢP OLUR┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 19-04-2016 / 06-55

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Inancturizm Haberleri  
 ┬?Kim kabrimi ziyaret ederse ona ┼?efaatim vacip olur┬?

 

Medinetü’lMünevvere”ye dođ?ru yola çđ▒kmđ▒Ů? bulunuyoruz. Bildiđ?iniz gibi, sevgili peygamberimiz 622 yđ▒lđ▒nda Allah’đ▒n izni ve emriyle, đ░slam nurunu dünyanđ▒n her tarafđ▒na yayabilmek için Medine’ye hicret etti. Aslđ▒nda Medine’ye hicret, bir anlamda medeniyete hicretti.

 

 Medineye yola çđ▒kan umre yolcusu, kendisinin de hicret etmekte olduđ?unu düŮ?ünmelidir. Elbette ki bu Hz. Peygamberin bir hadis-i Ů?eriflerinde buyurduđ?u gibi “Allah’đ▒n yasaklarđ▒nđ▒ terk etme” (Buhari, đ░man,4) anlamđ▒nda mecazi bir hicrettir.

 

 “Kim kabrimi ziyaret ederse ona Ů?efaatim vacip olur” hadis-i Ů?erifin

muhatabđ▒ olmak için, yüce milletimizin hemen her ferdi Peygamber hasretiyle yanđ▒p tutuŮ?muŮ?tur. Ů?üphesiz ki, bu hasretin özünde bir sevgi, onun da temelinde sarsđ▒lmaz bir iman vardđ▒r. Peygamberini “Adđ▒ güzel kendi güzel Muhammed” yahut,“Ya Muhammed canđ▒m arzular seni” diye seven ve özleyen bir milletin ahfadđ▒ olan bizler, nasđ▒l onu sevip özlemeyiz, nasđ▒l onun hasretiyle yanđ▒p kavrulmayđ▒z.

Peygamber hasreti, yaŮ?anmđ▒Ů?, yaŮ?amakta olan ve yarđ▒nlarda da daima yaŮ?anacak olan bir duygu, düŮ?ünce ve davranđ▒Ů? biçimidir. Daha Resulullah hayatta iken sohbet arkadaŮ?larđ▒nđ▒n onun yüzüne bakarken içlerini kavuran bir duygu ile, “Ya cennette ayrđ▒ kalđ▒rsak…..” endiŮ?esi kim bilir kaç sahabenin gönlünü yakđ▒p kavurmuŮ?,

Resulullah’ta“KiŮ?i sevdiđ?i ile beraberdir” buyurarak kim bilir kaç kiŮ?inin yüređ?ini serinletmiŮ?tir. Bu hasret, Resulullah ebedi aleme intikal ettiđ?inde Bilal-i HabeŮ?i’yi, baŮ?đ▒nđ▒ alđ▒p o çok sevdiđ?i Medine-i Münevvere’den uzaklaŮ?tđ▒ran aŮ?ktđ▒.

Bu hasret, Abdullah bin Ömer’i “Resulullah buralarda gezerdi, bu ađ?acđ▒n dibinde istirahat ederdi…” diyerek köŮ?e bucak dolaŮ?tđ▒ran duyguydu

. Bu hasret, Hz. Ömer’i “Seni Resulullah öptüđ?ü için öpüyorum” diyerek Hacer-i Esved’le buluŮ?turan histi.

 

Deđ?erli KardeŮ?lerim. Biz mü’minlerin Hz. Peygambere salat ve selam getirmediđ?imiz gün yoktur. Ancak bu bađ?lanđ▒Ů?đ▒ bir sevda haline getiremediđ?imiz, dilimizden gönlümüze, gönlümüzden davranđ▒Ů?larđ▒mđ▒za yansđ▒tamadđ▒đ?đ▒mđ▒z sürece, gerçek sevgiye, hasrete kavuŮ?tuđ?umuzu söyleyemeyiz.

 Peygamber Hasretini, yüce milletimizin huzur toplumuna, adalet toplumuna, birlik-beraberlik-kardeŮ?lik toplumuna, bilgi ve teknoloji toplumuna özlemi olarak da yorumlayabiliriz.

Peygamber hasreti, đ░slam Alemi’nin bugünkü dađ?đ▒nđ▒klđ▒đ?đ▒, kopukluđ?u, zayđ▒flđ▒đ?đ▒, geri kalmđ▒Ů?lđ▒ktan kurtuluŮ?unun da reçetesidir.

Mekke karanlđ▒đ?đ▒nđ▒ taŮ? taŮ? sökenler gönülleri Peygamber özlemi ile yanan, Kur’an çađ?layanđ▒nda yđ▒kanđ▒p Hz. Peygamber ahlakđ▒ ile ahlaklananlardđ▒. Bugün insanlđ▒k Hz. Peygamber hasretine asr-đ▒ saadet kadar, belki de ondan daha fazla muhtaçtđ▒r. Soralđ▒m bakalđ▒m gönüllerimize: Hz. Peygamberi örnek almak, iz iz ona ulaŮ?mak ideallerimiz arasđ▒nda mđ▒? Hz. Peygamberin gerçekleŮ?tirdiđ?i đ░slam kardeŮ?liđ?i ruhunu diriltip hayata geçirmek ideallerimiz arasđ▒nda mđ▒? Soralđ▒m bakalđ▒m kendimize; günahlar deryasđ▒nda tövbe ve secde Ů?uurunu geliŮ?tirmek ideallerimiz arasđ▒nda mđ▒? Nebevi hoŮ?görüye ulaŮ?abilmek, sabđ▒r imtihanđ▒nđ▒ verebilmek ideallerimiz arasđ▒nda mđ▒? Bütün bu idealleri gerçekleŮ?tirebilmek için Peygamber hasretini hasret etmek ideallerimiz arasđ▒nda mđ▒? “Evet” diyebilenlere ne mutlu.

Deđ?erli KardeŮ?lerim; Ensar tarafđ▒ndan tarifi imkansđ▒z bir sevinç ve coŮ?ku ile karŮ?đ▒lanmđ▒Ů?tđ▒ hicret yolcusu. Sonunda beklenen misafir Yesrib’i teŮ?rif etmiŮ?, böylece, Medine’nin bir Peygamberi, Hz. Peygamberin de bir Medine’si olmuŮ?tu. Medine-i Münevvere de kaldđ▒đ?đ▒mđ▒z süre içerisinde Allah Resulü’nün komŮ?usu olduđ?umuzun idrakinde olunmalđ▒, O’nun civarđ▒nda takđ▒nđ▒lmasđ▒ gereken edebi, olgunluđ?u göstermeli, O’nun üstün ahlakđ▒ ile ahlaklanmaya çalđ▒Ů?đ▒lmalđ▒dđ▒r. Medine-i Münevere’ye ayak basar basmaz “Hiçbir Ů?eyi Allah ve Resulü’nün önüne geçirmeyeceđ?imize” (Hucurat suresi,1), “Allah ve Resulüne itaat edeceđ?imize”( Nisa suresi, 59 ),bundan böyle hayatđ▒mđ▒zđ▒n her safhasđ▒nda “Resul ile birlikte yol tutacađ?đ▒mđ▒za” (Furkan Suresi,27), O’nu kendimize “Güzel bir örnek edineceđ?imize” (Ahzap Suresi,21) dair söz vermeliyiz. Medine de kalđ▒nan süre içinde, namazlarđ▒mđ▒zđ▒ Mescid-i Nebi’de kđ▒lmaya, fđ▒rsat buldukça Ravza’yđ▒ ziyaret etmeye, hane-i saadet ile minber arasđ▒nda iki rekat da olsa nafile namaz kđ▒lmaya çalđ▒Ů?malđ▒yđ▒z. Hz. Osman, Hz. Abbas, Hz. AiŮ?e, Hz. Fatđ▒ma, Hz Hasan, gibi ileri gelen sahabilerinkabirlerinin  bulunduđ?uBaki Mezarlđ▒đ?đ▒’nđ▒, orada metfun bulunan yaklaŮ?đ▒k on bin sahabeyi ziyaret edip, dua etmeliyiz. Mescid-i Nebi’nin huzurlu ortamđ▒nda, alemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi’nin kuŮ?atđ▒cđ▒ rahmetinin manevi atmosferi yürekleri ve zihinleri bir çđ▒rpđ▒da arđ▒tabilecek güçtedir. Ancak bu atmosferi soluyabilmek için frekanslarđ▒n buna ayarlanmasđ▒ gerekir. Bu ayarđ▒ Ů?imdiden yapmaya baŮ?layalđ▒m. Aceleye getirmeyelim. Yüce Rabbim, Resulü’nün haremine yapacađ?đ▒mđ▒z ziyaretimizi kabul buyursun.

 Sevgili Peygamberimizin büyük Ů?efaatđ▒na nail olmayđ▒ hepimize nasip etsin. Yapacađ?đ▒mđ▒z bütün dua ve niyazlarđ▒mđ▒zyüce Allah’đ▒n katđ▒nda makbul olsun.

UMRE’mizmebrur, günahlarđ▒mđ▒z mađ?fur, amellerimiz makbul olsun.Amin.

Sana hamdolsun ya Rabbi, hamdolsun, Ů?ükürler olsun. Kur’an-đ▒ Kerim gibi bir kitap, Hz. Muhammed (sav ) gibi bir peygamber gönderdin bize sana hamdolsun.

 Üstünde yaŮ?amak için Cennet gibi bir vatan verdin bize sana hamdolsun. Gökleri süsleyen ay yđ▒ldđ▒zlđ▒ bir bayrak, tarihe Ů?an veren altđ▒n bir yaprak verdin bize hamdolsun.

 Dünya gözü ile Kâbe’ni görüp ona yüz sürmeyi nasip ettin bize sana hamdolsun, Ů?ükürler olsun. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, iki cihan serveri,  sevgili Peygamberimizin manevi huzurunda durabilmeyi nasip ettin bize sana hamdolsun.

Ya Rabbi bize verdiđ?in bunca nimetlere layđ▒k olabilmeyi, bunlarđ▒n Ů?ükrünü eda edebilmeyi nasip eyle.

 

 Tevhidi kurtaran kanlar hürmetine, Allah için feda edilen canlar hürmetine devletimize, milletimize zeval verme. Ů?ehitler yurdu cennet vatanđ▒mđ▒zda birlik ve dirliđ?imizi bozmaya, milli ve dini varlđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒ yđ▒kmaya,ahlaki ve manevi deđ?erlerimizi dejenere etmeye yeltenenlere fđ▒rsat verme. Ya Rabbi Kur’an-đ▒ Kerim ile gönüllerimizi birleŮ?tir. đ░çimizdeki ayrđ▒lđ▒k , fitne ve fesat tohumlarđ▒nđ▒ gider.Sen-ben diye bizi birbirimize düŮ?ürme. Bizi ashab-đ▒ kiram gibi birbirine dost, biri birleri için yaŮ?ayan bahtiyar kullarđ▒ndan eyle. Ey dertlilerin feryadđ▒nđ▒ duyan, gönüllerin ahđ▒nđ▒ iŮ?iten, Ümmet-i Muhammed’in dertlilerine deva, hastalarđ▒na Ů?ifalar ihsan eyle. Mazlum ve mađ?dur kullarđ▒na en yakđ▒n zamandanusretini ihsan eyle. Sana karŮ?đ▒ iyi bir kul, Hz. Muhammed (sav )’in ümmeti içerisinde iyi bir insan olmayđ▒ bizlere nasip eyle. Hepimizi Hakkđ▒ Hak bilip Hakka uyan, batđ▒lđ▒ batđ▒l bilip ondan kaçđ▒nan kullarđ▒ndan eyle.Amin.   “Muhabbetten Muhammed oldu hasđ▒l Muhammed’siz Muhabbetten ne hasđ▒l”   


┬?Kim kabrimi ziyaret ederse ona ┼?efaatim vacip olur┬? : Google'da Ara
┬?Kim kabrimi ziyaret ederse ona ┼?efaatim vacip olur┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ─░NAN├? TUR─░ZM

  UYGULANMAZ


         Server Turizm sahibi Fatih dede, Suudi Arabistan’─▒n, daha önceden umreye gitmi┼? yabanc─▒lardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan dolar─▒) isten

  UMRE ENGELŢNE ACENTA TEPKŢSŢ


         Suudi Arabistan’─▒n umreye ikinci kez gideceklere 540 dolar ek vergi getirmesine Türk Hac, Umre ve Seyahat Acentalar─▒ Derne─?i’nden tepki geldi. Ba

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr